O EDI

Podstawowe informacje

Co to jest EDI?

EDI (ang. Electronic Data Interchange) – Elektroniczna Wymiana Danych jest to wymiana dokumentów handlowych i finansowych (takich jak zamówienia, potwierdzenia zamówień, awiza wysyłki, faktury, faktury korygujące, itp.) w postaci standardowego komunikatu elektronicznego, bezpośrednio pomiędzy systemami komputerowymi partnerów biznesowych.

Co to jest GLN?

Globalny Numer Lokalizacyjny służy do identyfikacji każdej lokalizacji, co do której istnieje potrzeba jednoznacznej i unikatowej identyfikacji w łańcuchu dostaw. Typy lokalizacji, które mogą być identyfikowane numerami GLN, są następujące:

 • jednostka prawna – organizacja prawna, która jest uczestnikiem Systemu GS1, np. całe firmy lub filie, w tym dostawcy, klienci, firmy świadczące usługi finansowe, itd. (GLN jednostki prawnej jest w większości przypadków wykorzystywany do identyfikacji skrzynki EDI)
 • lokalizacja fizyczna – pojedynczy punkt dostępu, posiadający fizyczny adres, np. konkretne pomieszczenie w budynku, magazyn, brama magazynowa, rampa magazynowa, punkt dostaw, regał, półka regałowa lub pomieszczenie w budynku

Więcej informacji na temat GLN znajdziesz tutaj

Jakie są najpopularniejsze formaty dokumentów elektronicznych oraz gdzie można znaleźć przykładowe specyfikacje dokumentów elektronicznych?

Jest to przede wszystkim format UN/EDIFACT (United Nations/Electronic Data Interchange For Administration, Commerce, and Transport) oraz XML.

 • Specyfikacje dokumentów elektronicznych używane na rynku polskim w formacie xml znajdziesz tutaj
 • Specyfikacje dokumentów elektronicznych w formacie EDIFACT znajdziesz tutaj

Czy istnieje organizacja opiekująca się sprawami i komunikatami EDI w Polsce?

Tak, jest to grupa ds. EDI powstała z inicjatywy członków GS1 Polska. Jej celem jest, między innymi, uzgadnianie komunikatów EDI używanych między dostawcami a sieciami handlowymi w Polsce.

Czy można przesyłać e-fakturę drogą EDI i zrezygnować z wersji papierowych faktur?

Tak, zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług [Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 z późniejszymi zmianami].

Comarch EDI

Platforma Comarch EDI zapewnia Twojej firmie przewagę konkurencyjną, dzięki szybkiej i bezpiecznej transmisji danych z każdym partnerem biznesowym na świecie. Gwarantujemy automatyzację przetwarzania danych w całym łańcuchu dostaw począwszy od procesu zamawiania, poprzez realizację dostaw, aż po fakturowanie i realizację płatności.

Możliwość realizacji projektów w chmurze pozwala Twojej firmie znacząco ograniczyć koszty inwestycyjne i w krótkim czasie osiągnąć zwrot z inwestycji.

Comarch EDI

Masz pytania? Chcesz nawiązać współpracę,
zamówić produkt?

Skontaktuj się z nami
 • Wieloletnie doświadczenie
 • 100 000 użytkowników z 40 krajów
 • Międzynarodowość – realizacja projektów w całej Europie
 • Doświadczenie w wielu branżach
 • Wsparcie międzynarodowych standardów – partnerstwo z GS1
 • Elastyczne modele biznesowe
 • Skalowalność i konfigurowalność platformy – architektura oparta na nowoczesnej technologii
 • Bezpieczeństwo – lokalizacja platformy w Comarch Data Center
 • Service Desk w wielu językach
 • Obecność w Magic Quadrant Gartnera
COMARCH

FAQ

 • 1
  Jak rozpocząć wymianę dokumentów elektronicznych z partnerami?

  Aby rozpocząć projekt EDI należy zwrócić się do operatora EDI wskazując partnerów, z którymi chcieliby Państwo rozpocząć projekt. Każdy z użytkowników systemu EDI korzysta z numeru GLN oraz wybiera sposób wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych. 

  Mogą Państwo skontaktować się bezpośrednio z naszym Call Center lub zgłosić chęć rozpoczęcia projektu przez formularz kontaktowy.

 • 2
  W jaki sposób można wysyłać i odbierać dokumenty elektroniczne?

  Najprostszą wersją jest Comarch EDI Web, czyli aplikacja webowa pozwalająca na szybki start projektu. Możliwe są również rozwiązania pozwalające na automatyczny przesył komunikatów elektronicznych eksportowanych lub importowanych z/do systemów ERP.

 • 3
  Jakie są przykładowe rodzaje dokumentów elektronicznych,
  które możemy wymieniać z naszymi partnerami?
  • Zamówienie (ORDER)
  • Faktura (INVOIC)
  • Awizo wysyłki (DESADV)
  • Potwierdzenia dostawy (RECADV)
  • Potwierdzenia zamówień (ORDERRSP)
  • Stany magazynowe (INVRPT)
  • Raporty sprzedaży (SLSRPT)

Masz pytania? Chcesz nawiązać współpracę,
zamówić produkt?

Skontaktuj się z nami