Comarch EDI

Platforma Comarch EDI zapewnia wymianę danych z każdym partnerem biznesowym. W zależności od zaawansowania technologicznego i liczby wymienianych dokumentów doradzamy w wyborze rozwiązania dopasowanego do potrzeb Twojej firmy.

Comarch EDI Web

Jeśli Twoja firma wymienia małą liczbę dokumentów z partnerami biznesowymi lub posiadany system nie jest gotowy na eksport/import ustrukturyzowanych plików, proponujemy aplikację webową.

Comarch EDI Web zapewnia:

 • Dostęp do wymienianych dokumentów z każdego miejsca z dostępem do Internetu
 • Szybkie i łatwe wyszukiwanie dokumentów wg różnych kryteriów
 • Podgląd do czytelnej wersji dokumentu
 • Wczytywanie dokumentów z pliku
 • Tworzenie dokumentów na podstawie otrzymanych (np. faktura na podstawie otrzymanego zamówienia)
 • Zakres danych na formatkach spełniający wymagania partnera biznesowego
 • Generowanie i wydruk etykiety logistycznej
 • Zapis dokumentów w różnych formatach oraz ich wydruk
 • Informację o bieżącym statusie dokumentu
 • Indywidualne definiowanie ustawień (m.in. ustawienia domyślnych filtrów, kolumn)

Automatyczna komunikacja

Comarch EDI Connector Premium

Dla firm, które chcą zautomatyzować wymianę dokumentów elektronicznych oferujemy Comarch EDI Connector Premium - aplikację stand-alone (instalowaną na komputerze użytkownika), służącą do komunikacji z platformą Comarch EDI. 

Funkcjonalności Comarch EDI Connector Premium:

 • Intuicyjny interfejs
 • Bezpieczny i automatyczny przesył dokumentów
 • Zdalny dostęp do aplikacji
 • Obsługa wielu użytkowników (numerów GLN)
 • Lokalna baza danych
 • Podgląd statusu dokumentów
 • Notyfikacje mailowe o pracy aplikacji
 • Dostęp do logów aplikacji
 • Multiplatformowość
 • Indywidualna konfiguracja wysyłania/odbierania dokumentów

Pozostałe protokoły komunikacyjne

Umożliwiamy także wykorzystanie innych protokołów komunikacyjnych w zależności od indywidualnej polityki bezpieczeństwa firm, takie jak:

 • AS2
 • FTP/VPN
 • SFTP
 • OFTP/OFTP2
 • X400
 • WebService

Dodatkowo posiadamy kilkadziesiąt połączeń międzyoperatorskich, które umożliwiają uruchomienie komunikacji elektronicznej z każdym partnerem biznesowym na świecie.

Po wybraniu rozwiązania możesz zacząć wymieniać dokumenty z wybranymi partnerami. Dowiedz się więcej na Funkcjonalności.

Podłączanie partnerów biznesowych

 • Realizacja harmonogramu podłączeń
 • Kampanie informacyjne (m.in. newsletter, webinar, warsztat, telemarketing)
 • Dedykowane materiały informacyjne (np. ulotki, prezentacje)
 • Indywidualne szkolenia
 • Testy & Go live

Walidacja danych

 • Ustalanie dedykowanych reguł walidacyjnych
 • Weryfikacja indywidualnie wybranych danych (np. wartość brutto faktury)
 • Sprawdzanie i eliminowanie dublowanych dokumentów

Mapowanie/Translacja

 • Analiza i tworzenie specyfikacji dokumentów
 • Translacja z formatu właściwego dla systemu Twojej firmy na format systemu partnera i odwrotnie
 • Wsparcie wielu formatów (m.in. XML, EDIFACT, IDOC, TRADACOM, ODETTE, VDA)
 • Uzupełnianie danych ze słowników

Integracja

 • Możliwość integracji z systemami ERP, WMS, TMS
 • Comarch EDI Router umożliwiający integrację z SAP
 • Współpraca z Comarch ERP (m.in. XL, Optima)

Routowanie danych

 • Równoległy przesył dokumentów do innych partnerów (np. operatorów logistycznych)
 • Ukrywanie określonych danych (np. cen w zamówieniach)

Raportowanie (Comarch EDI Raportowanie)

 • Raportowanie danych wymienianych w dokumentach EDI
 • Przykładowo:
  • Porównanie liczby towarów zamówionych do dostarczonych/zafakturowanych
  • Porównanie liczby dokumentów otrzymanych do wysłanych (gdy do 1 zamówienia wystawiane jest 1 awizo i 1 faktura)
  • Porównanie kodów EAN z zamówień i faktur (eliminowanie pozycji niezamówionych)

Tracking (Comarch EDI Tracking)

 • Szybkie wyszukiwanie dokumentów
 • Podgląd bieżących statusów dokumentów
 • Informacja o błędach (np. mapowania)
 • Historia statusów

Support (Comarch EDI Service Desk)

 • Service Desk w wielu językach
 • Więcej informacji w Usługi Comarch EDI

Optymalizacja procesów

 • Automatyzacja przetwarzania danych
 • Szybkość i bezpieczeństwo przepływu informacji
 • Natychmiastowy dostęp do informacji o błędach
 • Poprawa współpracy z partnerami

Redukcja kosztów

 • Redukcja zaangażowanych osób do obsługi dokumentów
 • Brak kosztów wydruku, pakowania i wysyłki
 • Szybsze wyszukiwanie danych archiwalnych
 • Eliminiacja ryzyka zagubienia dokumentów

Poprawa jakości danych

 • Redukcja manualnego wpisywania danych
 • Walidacja – znaczna poprawa jakości danych
 • Redukcja czasu poświęcanego na wyjaśnianie niejasności
 • Szybka informacja o błędach

Zapytanie ofertowe

Masz pytania? Chcesz nawiązać współpracę, zamówić nasz produkt? Wyślij zapytanie. Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą w ciągu 24h.

Formularz kontaktowy

Z Comarch EDI korzystają już: